Pedagog Szkolny

Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim im. Adama Mickiewicza

 

 

 

Zadania Pedagoga

 

O dysleksji dla nauczycieli

języków obcych

·        Brągiel E., Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, 1/2004, s. 19-25

·        Butkiewicz A., Bogdanowicz K., Dyslexia in the English Classroom. Techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją, Gdańsk 2004

·        Dudek M., Uczniowie dyslektyczni i ich problemy z opanowaniem języków obcych, „Języki Obce w Szkole” 3/2004, s. 156-158

·        Jurek A., Co powinni wiedzieć o dysleksji nauczyciele języków obcych, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2004, nr 29

·        Jurek A., ABC dysleksji, „Języki Obce w Szkole” 5/2004

·        Jurek A., Dysleksja a języki obce, „Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny”, 2002, nr 1, s. 42-45

·        Jurek A., Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową (cykl), „Języki Obce w Szkole” 1/2004-4/2004

·        Jurek A., Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ogólnopolska konferencja. Gdańsk 2003, „Modelowe Nauczanie”, Opole 2004 nr 5

·        Jurek A., Propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową, Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Warszawa 2003 nr 26

·        Jurek A., Trudności w nauce języków obcych u uczniów z dysleksją rozwojową, w: Dysleksja rozwojowa - rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym, red. E. Jędrzejowska, Opole 2003

·        Krzyczmonik E., Problemy dzieci dyslektycznych z nauką języka obcego (na przykładzie języka angielskiego), „Języki Obce w Szkole”, numer specjalny 7/2001

·        Maro D., Norejko- Fornalczyk E., Dysleksja, „Języki Obce w Szkole”, 2/2004, s. 17-21

·        Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych, „Języki Obce w Szkole”, numer specjalny 7/2001

·        Nijakowska J., Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego pisanie i czytanie uczniów z dysleksją rozwojową. Dysleksja rozwojowa - rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym, red. E. Jędrzejowska, Opole 2003

·        Nijakowska J., Nauczanie języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Myśl o Wychowaniu

Dla Rodziców

Dla Nauczycieli
- Co to jest dysleksja?
- Dekalog n-la ucznia dyslektycznego
- Dekalog n-la i wychowawcy
- Dyskalkulia
- Kwestionariusz objawów dysleksji u  osób dorosłych
- O dysleksji dla n-li  języka obcego
- O dysleksji dla  polonistów
- O dysleksji dla wychowawców
- Przyczyny zaburzeń dysleksyjnych
- Trudności w nauce w  poszczególnych przedmiotach
- Uczeń dyslektyczny  na lekcjach języka obcego

- Zalecenia do pracy    z uczniem dyslektycznym

- Zalecenia do pracy    z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego

Dla Uczniów