Pedagog Szkolny

Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim im. Adama Mickiewicza

 

 

 

Zadania Pedagoga

 

Dyskalkulia

Dyskalkulia to zaburzenie rozpoznawane rzadko, a jeszcze rzadziej podejmowane są kroki pomagające uczniom przezwyciężyć takie trudności (nawet po ich rozpoznaniu), tak by umożliwić uczniowi jego dalszy rozwój i zapobiec urazom.

Dyskalkulia to specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych, objawiające się kłopotami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych układów przestrzennych czy zrozumieniu poleceń w zadaniach napisanych, jak i przeczytanych przez nauczyciela w trakcie sprawdzianu. Pełna utrata zdolności liczenia lub jej brak nosi nazwę akalkulii, natomiast niewielki brak zdolności matematycznych  nosi nazwę oligokalkulii. Obniżenie lub zanik zdolności matematycznych w wyniku choroby psychicznej nazywa się parakalkulią.

Dyskalkulia jest zaburzeniem rozwojowym. Może być wrodzona lub nabyta w wyniku błędów dydaktycznych we wczesnym dzieciństwie.

Uczeń z dyskalkulią może mieć bardzo ciekawe, oryginalne propozycje rozwiązań zadań, ale jednocześnie popełniać podstawowe błędy rachunkowe lub zapisu. Jest w stanie wykonywać szybko i bezbłędnie działania w pamięci, ale pisemnie popełniać błędy z powodu np. przestawienia cyfr.

My, nauczyciele, musimy mieć świadomość, że uczeń taki nie będzie mógł dostosować się do metod pracy nauczyciela i to nauczyciel powinien dostosować się do ucznia. Szczególnie nauczyciele szkół średnich powinni mieć świadomość, że uczniowie, którzy mają problemy z matematyką, mają najczęściej zakodowaną niechęć do przedmiotu. Nie powinni zatem „mobilizować ich” poprzez publiczne wytykanie błędów, powinni natomiast nagradzać za wysiłek i pracę, a nie tylko za jej efekty. Jak jeszcze możemy pomóc? Oto kilka propozycji:

  •     Możemy odpytywać częściej, ale z mniejszej partii materiału,

  •     Możemy wydłużyć czasu przewidzianego na wykonywanie zadań związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem – szczególnie na klasówkach, sprawdzianach i egzaminach,

  •      Możemy, w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie przeczytać pracy ucznia, poprosić go o jej przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości,

  •       Możemy zezwolić na wykonywanie obliczeń „wybranym” przez ucznia sposobem,

  •     Możemy pomóc w odczytywaniu dłuższych poleceń i upewnić się, czy uczeń dobrze je zrozumiał i ewentualne udzielić dodatkowych objaśnień,

  •        Możemy przedstawiać zadanie poprzez graficzne obrazowanie jego treści,

 

 

 

Myśl o Wychowaniu

Dla Rodziców

Dla Nauczycieli
- Co to jest dysleksja?
- Dekalog n-la ucznia dyslektycznego
- Dekalog n-la i wychowawcy
- Dyskalkulia
- Kwestionariusz objawów dysleksji u  osób dorosłych
- O dysleksji dla n-li  języka obcego
- O dysleksji dla  polonistów
- O dysleksji dla wychowawców
- Przyczyny zaburzeń dysleksyjnych
- Trudności w nauce w  poszczególnych przedmiotach
- Uczeń dyslektyczny  na lekcjach języka obcego

- Zalecenia do pracy    z uczniem dyslektycznym

- Zalecenia do pracy    z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego

Dla Uczniów